วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554

ตามรอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint)

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซชนิดที่ทำให้เกิดพลังงานความร้อนสะสมในบรรยากาศของโลกมากที่สุดในบรรดาก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่น ๆ (Greenhouse gases: GHGs) เป็นตัวการสำคัญที่สุดของปรากฎการณ์เรือนกระจกที่มนุษย์เป็นผู้กระทำ ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อผลิตไฟฟ้า การตัดไม้ทำลายป่า การติดตามรอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint) จึงเกิดขึ้น เพื่อดูกระบวนการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยออกมาในทุกกิจกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตจากภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้พลังงานต่างๆ ล้วนแต่มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ออกมาทุกขั้นตอน เอาละซิ  carbon footprint จึงผุดขึ้นมาเป็นดัชนีชี้วัดว่าในแต่ละกิจกรรมมีการปลดปล่อยคาร์บอนเท่าไหร่ สนุกดีนะ และยังไปมีผลเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจอีก การตื่นตัวในเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น การนำร่องเพื่อศึกษาสะกดรอย carbon footprint เกิดขึ้นแล้วในประเทศ จะว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ไม่เชิง แต่มันกำลังเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วละ เรารู้เรื่องการลดโลกร้อนกันมาเยอะแล้ว แต่ carbon footprint บางคนยังไม่ทราบว่ามันคืออะไร  นี่ก้เป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อนแหละ แต่มันสำคัญอย่างไร จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น