วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

ทักทาย Carbon Footprint Thailand

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บลอก Carbon Footprint Thailand เพื่อนำเสนอความรู้ ข่าวสารของ carbon footprint, carbon labelling, carbon footprint of organization และ water footprint ในประเทศไทยและต่างประเทศ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะฉลาก carbon footprint ที่กำลังมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจการส่งออก ซึ่งนับวันยิ่งมีบทบาทที่สำคัญทั้งต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค การตื่นตัวในการเลือกใช้สินค้าที่มีฉลาก carbon footprint ในอนาคตกำลังเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาของดำรงอยู่ของมนุษย์โลกในยุคปัจจุบัน ประกอบกับในช่วงปี พ.ศ.2554 วิกฤตการณ์และอุบัติภัยทางธรรมชาติได้คุกคาม แสดงถึงอนุภาพในการทำลายล้างความเป็นอยู่ของมนุษย์ ทั้งในอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน พม่า และภาคใต้ของประเทศไทย ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ กำลังเตือนสติพวกเราให้คำนึงถึงผลกรรมที่มนุษย์ทำลายสิ่งแวดล้อมมากเกินไป การช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เป็นอีกทางหนึ่งที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการชะลอภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา เราจะพยายามติดตามข่าวสารด้านเศษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ติดตามความเคลื่อนไหวไปพร้อมกับเรานะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น