วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สารคดี Carbon Footprint โดย อบก. ตอนที่ 6-10

                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 6


                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 7


                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 8


                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 9


                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น