วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สารคดี Carbon Footprint โดย อบก. ตอนที่ 6-10

video
                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 6


video
                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 7


video
                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 8


video
                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 9


video
                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น