วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คต.เตือน ฝรั่งเศษ ออกมาตรการติดฉลากสิ่งแวดล้อม

        นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป กระทรวงการพัฒนาที่ยังยืนของฝรั่งเศษ (Ministry for Sustainable Development) จะเริ่มโครงการทดลองโดยสมัครใจการติดฉลากสิ่งแวดล้อมบนผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในฝรั่งเศษ เปนเวลาอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งมีทั้งบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเข้าร่วมถึง 168 บริษัท และครอบคลุมกว่า 1,000 ผลิตภัณฑ์ โดยต้องการรณรงค์ฉลากสิ่งแวดล้อมที่มีการแสดงข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก/คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ข้อมูลการบริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติอื่นๆ และผล กระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การหาวัตถุดิบ การใช้ การขนส่ง ตลอดจนการกำจัดซาก เพื่อเป็นความรู้ ให้กับผู้บริโภคอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งหลังจากสิ้นสุดการทดลองนี้ จะมีการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพิจารณาถึงแนวทางการออกมาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมต่อไป


        นายสุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีความเป็นไปได้อย่างสูงที่ฝรั่งเศษจะประกาศบังคับใช้มาตรการฉลากสิ่งแวดล้อมสำหรับสินค้าทุกชนิดที่จำหน่ายในฝรั่งเศษในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าซึ่งรวมถึงวัตถุดิบไปฝรั่งเศษจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของฉลากสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศษหรือเป็นที่ยอมรับของฝรั่งเศษอย่างเร่งด่วน


ที่มา : Energy Saving ปีที่ 3 ฉบับบที่ 31 มิ.ย.54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น