วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สารคดี Carbon Footprint โดย อบก. ตอนที่ 1-5

                                                

                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 1

                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 2

                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 3

                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 4

                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น