วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สารคดี Carbon Footprint โดย อบก. ตอนที่ 1-5

                                                

video
                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 1

video
                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 2

video
                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 3

video
                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 4

video
                                             คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ตอนที่ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น